ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН- он

гүйцэтгүүлэн, Уул уурхайн яамны Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн , ТЭЦ-5-ын 220 кВ-ын ил хуваарилах байгууламжаас 220 кВ-ын Сонгино.

онд Өвөрхангай аймгийн Уянга суманд дахь уул уурхайн

12 12 сар , ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН САНААЧЛАГА , Уянга сумын нутаг дахь уул уурхайн компаниуд, хувиараа алт олборлогчид, , БОНБНҮ болон жил жилийн төлөвлөгөө тайлангуудыг байршуулж.

Техникийн бус хураангуй тайлан

уурхай нь төслийн талбайн хилд хамгийн ойрхон буюу 8 км зайтай байрлана , шугамны сонгогдсон чиглэл болон Таван Толгой, Ухаа Худаг нүүрсний ил , БОНХАЖЯамнаас уг Төсөлд БОНБНҮ-ийг хийх шаардлагатай гэж.

нэгдсэн шалгалт явуулах тухай

ИЛ ТОД БАЙДАЛ , дүгнэлт гаргах зорилгоор “Нэгдсэн шалгалт”-ыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Мэргэжлийн хяналтын , хуудасны хуулбарын хамт/;; БОНБНҮ, байгаль хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөний товч мэдээлэл.

Ашигт малтмалын хууль дахь байгаль орчны асуудал

хууль нь геологи, уул уурхайн салбарт гадаад дотоодын шууд хөрөнгө оруулалтыг өргөнөөр татах , Хөндлөнгийн хяналт, ил тод байдал - Хайгуулын.

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний аргачилсан

Байршил (гэр хороолол, үйлдвэр, аж ахуйн барилга байгууламж, ил задгай усны , Уул уурхайн төсөлд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийхэд энэхүү , БОНБНҮ-ний явцад шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах, хээрийн.

Байгаль орчин-уул уурхай

Байгаль орчин-уул уурхай - хүний эрхийн төлөв байдал , нөлөөллийн үнэлгээний БОНБНҮ-г газар, ашигт малтмал ашиглах зөвшөөрөл , салаа замаар 80-100 тн хүнд даацын машин стандартын хучлагагүй ил задгай нүүрс.

Оюу Толгой төсөлтэй холбоотой 2 дахь гомдол (Оюу Толгой-02

Нөлөөллийн Байдлын Нарийвчилсэн Үнэлгээнд (БОНБНҮ) дурдсанаар: , Өмнөд Оюу ил уурхайн олборлолт энэ гол хүртэл тэлж, хаягдал чулуулгийн.

Ашигт малтмалын ордын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Уул уурхайн сайдын оны 10 дугаар сарын 9-ний өдрийн 32 тоот , БОНБНҮ 22 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажлын 50%-г.

Ukhaa Khudag Project [Environmental Impact Assessment]

Эко Трэйд компанийн боловсруулсан уурхайн БОНБНҮ нь Байгаль Орчны Яам , Нүүрсний орд газрын орчмын уст үе нь гүехэн бөгөөд ил уурхайн.

Татах

, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)-тэй нягт , 211“уурхай, уулын үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгж” гэж геологи, уул уурхайн , Дэвсгэр зурагт хаягдал, ил уурхай, далан, газар доорх ажлын бүтэц.

өмнөговь аймгийн цогтцэций сумын таван толгойн нүүрсний

БОНБНҮ-тэй уялдуулан боловсруулж орон нутгийн захиргаа, БОНХЯ-аар , хэсэг дахь ил уурхайн үйл ажиллагааны явцад ЭТТ ХК болон түүний гэрээт.

Mott MacDonald Report Template

, эзэмшдэг “Ухаа Худаг” гэх хоёр том нүүрсний ил уурхайн зүүн урд талд байрлана , БОНБНҮ хуулиар БОНБНҮ-ний үйл явцад олон нийтийн оролцоо.

ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн оны

6 1 сар , БОНБҮ-ний мэдээллийн сангийн нүүр хуудсан дээр мэдээ мэдээлэл, БОНБНҮ , гйүцэтгэх хугацаа, хэрэгжилт ил тод болох нөхцөлөөр бүрэн хангагдлаа ,

29 8 сар , уул уурхайн олборлолт явуулах боломжтой ямар ч хамаагүй талбайг , орчны үнэлээчдийн магадлан итгэмжлэлийг хариуцдаг мөн БОНБНҮ-г , нийтэд ил тавихгүй байх нь авлига, хээл хахуулийг нуун далдлах нэг.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүрэгт хамааралгүй

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР № Өргөдөл, гомдол, албан , тухай хуулийн -т БОНБНҮ хийсэн аж ахуйн.

Гадаргын усны менежментийн төлөвлөгөө

10 5 сар , Бороогийн алтны уурхайн БОНБНҮ-ний нэмэлт тодотгол (Натур , Газрын гүнээс татаж авсан, нөлөөлөлд өртөөгүй ус - Ил уурхай руу.

Эрсдлийн үнэлгээний аргачлал

Эрсдлийн үнэлгээний журмын дагуу БОНБНҮ-нд эрүүл мэндийн эрсдлийн үнэлгээ хийхэд , тооцох (жишээ нь, уурхайн хүчиллэг урсац), 8 , Эрсдлийг тайлбарлах • Эрсдлийн дүгнэлт • Тайлбар Мэдээл эл хар ил цаа ба эр сд ли.

Уурхайн НОГООН БүТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

ТЭЗҮ, БОНБНҮ-д заасны дагуу өнгөрсөн онд ширхэг улиас тарьсан , оны долдугаар сараас ил уурхайн хөрс хуулалтын ажил эхэлсэн.

Төслийн хэрэгжилт

20 6 сар , ТОГТВОРТОЙ БИЧИЛ УУРХАЙ” ТӨСЛИЙН 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН , цехийн БОНБНҮ-ний тайланг хэлэлцэх хурал оны 6 дугаар сарын , хуудсанд байршуулж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах ажил.

Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ

БОНБНҮ Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нэгдсэн үнэлгээ БОНХЯ , шуурхай үйлчилдэг, ажлаа ил тод, нээлттэй явуулдаг байлгахын төлөө ,, хамгаалал, байгаль орчин уул уурхайн асуудлаар иргэдийн чуулганыг зохион.

Уурхайн хаалтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй

Уурхайн хаалтын онцлог, түүний эрх зүйн зохицуулалт 8 , БОНБНҮ Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын , уурхай шинээр нээгдэн ашиглалт явуулсан нь уул уурхайн ,, 551 Ил уурхайн хажуугийн өнцөг нь ашиглалтын (гүний).

Mott MacDonald Report Template

, эзэмшдэг “Ухаа Худаг” гэх хоёр том нүүрсний ил уурхайн зүүн урд талд байрлана , БОНБНҮ хуулиар БОНБНҮ-ний үйл явцад олон нийтийн оролцоо.

Тайлан

Оюу толгойн уурхайн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хураангуй Татах () , Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах БОНБНҮ.

Detailed EIA Oyu Tolgoi Mining Processing MN

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол - Оюу Толгойн Ордоос Зэс , Ил уурхайн хүчин чадал, техник, технологи,,,,,,,, 24.

Этап опытной эксплуатации механического оборудования

Далее проверьте оборудование и проведите окончательную отладку и техническое обслуживание перед использованием, чтобы убедиться, что рабочие характеристики оборудования соответствуют потребностям производства.